*کلبه ی پائیزی من*

امروز بودم

امروزدیدم

امروز شنیدم

امروز ترسیدم

امروز دویدم

امروز پرازبغض وگریه بودم

امروزپربودم از فریادهای نزده

امروزدیدم وثبت کردم

امروز دیدم که نابودکردید

امروزدیدم که نابود میکنید

امروز اوج مظلومیت را یکجا جمع دیدم

امروزفهمیدم که جنبش ما جنبش سبزسکوت است ومظلومیت

امروز بودم ودیدم وحس کردم ولمس کردم این همه خفقان را که همه اش از سر ترس پدر خوانده هاست

امروزفهمیدم که این سرزمین ازقرارمدتهاست که مصادره شده است

امروزفهمیدم که باید بود ودید

امروز فهمیدم که دیرزمانیست دراین سرزمین عشق را به مسلخ برده اند...

******************************

 پ-ن واین چشمها هرگزدروغ نمی گویند...

نوشته شده در ۱۳۸۸/۱۱/٢٢ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ توسط آرزو نظرات () |

Design By : nightSelect.com