*کلبه ی پائیزی من*

                           

  خدای خوبم

  همیشه من فریادت می کنم

  یه بارم آروم صدام کن

  همیشه من واسه دیدنت چشم به آسمون می دوزم

  یه بارم یه نظر کوچیک بهم بنداز

  همیشه من میدوم به سمتت

  یه بار یه قدم کوچولو بیابه سمتم

  اما نه اگه هیچوقت آروم صدام نمی کنی

  اگه یه نظر کوچیک بهم نمی ندازی

  اگه به سمتم نمی ای

  اما هیچوقت به خودم واگذارم نکن

  تا خواستم بلغزم یه تلنگر بهم بزن

  تا به خودم بیام

  رهام نکن

  تنهام نذار

  می ترسم می ترسم از اینکه ازم فاصله بگیری...

 

نوشته شده در ۱۳۸٤/۸/٢۸ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ توسط آرزو نظرات () |

Design By : nightSelect.com