*کلبه ی پائیزی من*

   جاده و سفر و خداحافظ بزرگترين بهانه ی دلتنگيم

   باران و مه بهانه ی دلتنگيم

   آفتاب ومهتاب بهانه ی دلتنگيم

   دريا وآسمان بهانه ی دلتنگيم

   تابستان وپاييزبهانه ی دلتنگيم 

   غروب وصبح بهانه ی دلتنگيم 

   روزگار و شبگاربهانه ی دلتنگيم

  سطر سطردفتر زندگيم پر از بهانه های دلتنگی...

   خدای خوبم تا صفحه ی آخراين دفتر پراست از دلتنگی

    بايد که بسته شود...

   شايد که جهنم تو راه گريزی باشد به دنيايی بدون بهانه های دلتنگی...

             

نوشته شده در ۱۳۸٥/٤/۱٥ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ توسط آرزو نظرات () |

Design By : nightSelect.com