وانیا!

توزمینی شدن رادوست نداشتی وآسمانی ماندی

ومن چه خود خواهانه دلم شکست، وقتی خودم هم مدتهاست زمین را دوست ندارم وآسمان را آرزو میکنم...

* ********************** *

همیشه اون شبو که توی خواب ساعتها کنار  دریا با هم دویدیم وبادبادک بازی کردیم به خاطر می سپرم!

/ 1 نظر / 41 بازدید