آشفتگی

اگر در لا به لای لحظه های تویک کسی هست یک کسی بوده

که تو دلت که از همه ی دنیا گرفته واز اوج دلتنگی سکوت مطلق شده ای به نگاهت خیره شده ومیان همه ی حرفهای نگفته ات خودش شاعر شده وخوانده با صدای بلند

بوده کسی که توسرت را روی شانه هایش گذاشته ای وپناه محکمی شده برای لحظه هائی که دلت تکیه گاهی خواسته قوی

 بوده کسی که وقتی کم آوردی وطاقت سکوتت ته کشیده وبغضهایت وتنهائی هایت وخستگی هایت باری شده سنگین تر از توان تو آغوش برایت گشوده وتو همه ی بار این لحظه های سنگین وسرد را در میان گرمای نفس هایش نفس کشیده ای 

پس حال تو خوب است!

پس خوش به حال تو...

اما خوب این میانه از قرار معلوم

حال شب

حال شعر

حال ترانه

حال شعور

حال دل

حال قصه

حال باران

حال دریا

حال پرنده

حال پرواز

حال من اصلا خوب خوب نیست

حال همه ی ما خوب نیست آنقدر که هیچوقت تا این اندازه "خوب نیست"نبوده است انگار

اماتو باور نکن!

/ 0 نظر / 36 بازدید