سلام ماه برگریز آمدنم کاش می دانستی چقدرد لتنگ رفتنم...

 سلام ماه برگریز آمدنم کاش می دانستی چقدردلتنگ رفتنم...

 فردا که بیاید، اگر باشم و طلوع خورشید را ببینم، سیمین بار خواهد بود که طلوع نه آذررا می بینم..

  فردا که بیاید، اگر هنوز باشم، سیمین بار است که رو به آسمان 

 میکنم و به " او " ی  " نزدیکترینم " می گویم:

  " سلام مهربانم، یک سال دیگر آمد و رفت و من هنوز به لطف تو ی همیشه

 لطیف، هستم.....اما به قدر همهء خاطراتم دلم برای کودکیم تنگ شده...

                      

/ 2 نظر / 7 بازدید
امیر

تو قشنگترین روز سال به دنیا اومدی تولدت مبارک.

nam_avar

تولد عاشق برگريزان در اوج فصل برگريزان مبارک. پاينده باشی.