دوستت دارم

گاهی باید از زندگی دست کشید ورهایش کرد برای لحظاتی ،باید دست کشید از شستن ظرفها ،از قهوه خوردن از کتاب خواندن ازشعر نوشتن از روشن کردن لباسشوئی از فصل وبهار وپائیز وگرما وسرما وتقویم وروز وماه وسال وغصه وشادی و...

باید دست کشید برای لحظاتی از زندگی وبه کسی گفت:

"دوستت دارم"

مبادا که ناگهان زوددیرشود...

 

/ 0 نظر / 37 بازدید