پاییز

 پاییز زیباست05.gif
برگ ریزان روح مرا تا ابرها پرواز میدهد و بار دیگربا رقص برگها به زمین بازمیگرداند
تا بر خاک استوارتر قدم گذارم!
ولی قلب من پراز شکوفه های بهاریست
هر روز در حال شکفتن
و هر دم آوایی نو سر دادن..............05.gif

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید