من پاییزیم...

01.gifراستی قراره در مورد پاییز بنویسم.پاییز فصل منه.من

توی این فصل قشنگ به دنیا اومدم وبه نظرم این فصل

قشنگ ترین فصل خداست... 07.gif

کی گفته پاییز اونه که باد برگا رو می ریزه/واسه کسی

که عاشقه تموم سال پاییزه.07.gif

از قدیم گفته اند ومی گویند که پاییز فصل عاشق هاست

وآذر آتش گرفته هم فرزند سوم همین پاییز بود که ما را

به این روز نمی دونم چه رنگی نشاند!به عاشقیم یقین

دارم که می نویسم وگمان می کنم اگر تبریک تولد پاییز

را ننویسی باید به عاشق نبودنت یقین کرد.ومن شبی

زیر باران لطف پاییز به روی برگهای سرخ وزرد نمناک از

اشک آسمان سجده خواهم کرد.07.gif07.gif05.gif07.gif07.gif

/ 0 نظر / 26 بازدید