بوی ماه مهر

باز آمد بوی ماه مدرسه            بوی بازی های راه مدرسه

بوی ماه مهر ماه مهربان           بوی خورشید پگاه مدرسه

از میان کوچه های خستگی       می گریزم در پناه مدرسه

باز می بینم ز شوق بچه ها         اشتیاقی در نگاه مدرسه

زنگ تفریح و هیاهوی نشاط        خنده های قاه قاه مدرسه

باز بوی باغ را خواهم شنید           از سرود صبحگاه مدرسه

روز اول لاله ای خواهم کشید     سرخ بر تخته سیاه مدرسه

بوی ماه مهر میرسه دلم واسه

روزای قشنگ درس و مشق و مدرسه تنگه

الان ۸ساله که مهر من بدون کلاسو درس میاد و میره

آروم آروم...

تو اوج سکوت.....02.gif

 

/ 0 نظر / 6 بازدید