فیلم

عشق مثه هوائی می مونه که میاد طرفت وزنده نگهت می داره...

★★★★★★★

توی یک ماه واندی گذشته خودم رو  سه بار به سینما دعوت کردم!

رخ دیوانه٬ عصر یخبندان وامروز درست در اوج گرمای یک بعد ازظهر مردادی به دوران عاشقی!

ومن دوران عاشقی را دوست تر داشتم...

/ 0 نظر / 64 بازدید