پدر

هیچوقت نظم چینش فصل ها برای من اهمیتی نداشته است

من هر گز نفهمیدم چرا بهار اول یا برای آن دیگری زمستان اول یا پائیز ویا حتی تابستان اول!

اصلا اول و آخر بودنش برایم همیشه بی معنا بوده وچرائیش از درکم خارج

همین قدر میدانم که وقتی پدرم را ،مهربانیش را وآغوش گرمش را برای همیشه از دست می دادم "پائیز "بود...

_____________

پائیز است دیگر ،گاهی هم بدجوری نامهربانی میکند با دل آدم...

/ 0 نظر / 38 بازدید