سکوت..!

   گاه به سخن گفتن از زخم ها نیازی نیست،     سکوتِ ملال ها

     از رازِ ما سخن تواند گفت...

                            mahi.jpg

   افاقه نخواهد کرد اندوه بی تویی را

 

    نه گریه

       نه گریختن به هیاهو

/ 0 نظر / 10 بازدید