آری تکرار تو مرا به باور خویش می کشاند.......

01.gifامروز کودکانه در کوچه باغ خاطراتم در سرخی غروب

پاییز در آینه ماه و در عبور ستاره ام جستجویت کردم.......

رد پای آسمانیت را تا فراتر از عشق دنبال

کردم....نیافتمت

چشمانم را بستم وای روشنای عشق تو را در خویش

یافتم.......05.gifآری تکرار تو مرا به باور خویش می کشاند.......07.gif

/ 1 نظر / 12 بازدید
نیما**

زيبا بود. زيبااااا تکرار تو یعنی طپش قلب بی قرار تکرار تو یعنی نفس باد رهگذر باران بهاری به تمام من ببار من به تکرار تو می اندیشم ...