برای سیزدهمین سالروز سفر ت

                        

              birthtohope.jpg           

 گریه کنم یا نکنم آخر ماجرا رسید

گریه کنم یا نکنم قصه به انتها رسید

تو میروی و آینه پر می شود از بی کسی

از من سفر می کنی و به مرگ قصه میرسی

ببین که آب می شود قطره به قطره قلب من

مرگ من و قصه ی ماست فاجعه ی جدا شدن

گریه کنم یا نکنم آخر ماجرا رسید

گریه کنم یا نکنم قصه به انتها رسید

 

تو جامه دان پر می کنی من خالی از جان می شوم

یک لحظه در چشمم ببین ، ببین چه بی آن می شوم

بعد از تو با من چه کنم ؟ با من بی پناه من

کجای شب پنهان شوم کجای این عاشق شکن

تو می روی و جان من گور ترنم می شود

خورشیدکی که داشتم در شب من گم می شود

چیزی نگو به آینه با رازقی حرفی نزن

برای بار آخری تنها نگاهی کن به من

گریه کنم یا نکنم آخر ماجرا رسید

گریه کنم یا نکنم قصه به انتها رسید

(بیژن مرتضوی)  

                                   

/ 3 نظر / 4 بازدید
پر بهونه

آینه ای در برابر آینه ات می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم...

f

واقعا زيبا

پاییز

همه ی پدر ها برای بچه هاشون بی نظيرترين هستند... با خوندن جمله ی اول متنت يه حسی بهم دست داد... که نه ترخم بود و نه هيچ چيز ديگه... فقط يه لحظه خودم رو جای اون کسی گذاشتم که سيزده سال حسرت يه نگاه باباشوو کشيده و از ته قلبم باهات احساس همدردی کردم... اميدوارم که هميشه موفق باشی/ اميدوارم که بهترين پدر دنيا پيش خدا و تو بهترين جا باشه گلکم سبز باشی/ آبی باشی دختر بهترين پدر دنيا...