مستطیل سبز!

همین حالا یک نیمکره ی دیگر این زمین خاکی توی یک مستطیل سبز بازی فوتبالی در جریان است که حقش بود یک سمت میدانش ما باشیم

حقش بود ما حتی برنده ی این میدان باشیم

حقش بود این مردم غم زده گاهی شادی کنند

حقش بود هیمشه اخبار اینجا پراز تلخکامی نباشد

آقای امیری،آقای پولادی ،آقای کی روش آقای خیلی خندان وشادان وکفاشیان، حقش بود این مردم امروز جشن ملی بگیرند وشاد باشند وپایکوبی کنند واگر شده حتی برای چند ساعت درد هایشان را فراموش کنند

من به نوبه ی خودم نمی بخشمتان

بازبه  جناب امیری که حداقل شعور عذر خواهی کردن از این ملت را داشت اتفاقی وشعوری که درآدمهای  پراز خطای مملکت ما کلا نایاب است...

/ 0 نظر / 39 بازدید