...

یک مدتیست بدجوری همه ی لحظه های زندگی من"این نیز بگذرد"لازم شده است!

شاید روزی ده یا پانزده بار یا حتی بیشتر!

کاش همه ی این "این نیز بگذردها"ا هر چه زود تر بگذرند...کاش!

 هر چند  این نیز بگذرد...

/ 0 نظر / 40 بازدید