روزگار

فکر می کردم موهای سپید رو به افزونی

پادرد کمر درد دست درد زودرس

بی مزگی وبی طعمی گوجه سبز وآلبالو وذغال اخته وبستی به مذاق

بی حوصلگی ،دلپذیرشدن ناگهانی گرما به جای سرما

اینا اندر احوالات پا به سن گذاشتنه نه...

تازگیا اگه دلم هوای یه رنگی (به کسره ی "ر"خوانده شود)بکنه صاف میرم سراغ موسیقی سنتی!!!!واین دیگه آخرشه به نظرم آخر خداحافظ جوونی!

ولی ته همه ی دوره ها وقصه ها وغصه های زندگی میچسبه یه "عاشقانه ی آرام نوشت"

این بار هم که
تاول پاهایم خشک شود
دوباره عاشقت می‌شوم
دوباره راه می‌افتم
دوباره گم می‌شوم
هرطور شده این راه را تا آخر می‌روم ...
/ 0 نظر / 37 بازدید