...

کاش دریا بانوحال دلم رو خوب کنه

مهربونی کنه ویه بخشی از غصه هاودردهاودغدغه هام رو تحویل بگیره وبسپرشون به یه موج بی امان ورها...

اصلا کاش دنیا یهو مهربونتر می شد خسته نشد از اینهمه مصیبت!؟

________________________________________________________

بی خیال که بعداین همه وقت که دارم میرم دیدن دریابانوتلخکامم! بی خیال حتما اینباربالباس قاسم آبادی عکس میگیرم خدا رو چه دیدی شایددیگه نرفتم شمال!

/ 0 نظر / 8 بازدید