۴۰

دوستت دارم همچو گندمزارتشنه که باران را،دوستت دارم همچو گل آفتابگردان که آفتاب را،دوستت دارم همچو راه که مسافر را،دوستت دارم همچو سال که خرداد داغش را،دوستت دارم همچو خرداد که حادثه را

دوستت دارم همچو 'عشق سرشاروناب چهل سالگی'

دوستت دارم همچو من که تورا.../ 0 نظر / 32 بازدید