س مثل سپاه

عشق یعنی حال خوب

شما ها که خوب ترین حال رو داشتین وقت زیباترین عشق زیباترین وصال

عشق خدائی وصل خدائی

عشق آسمونی وصل آسمونی

این روزا همه جا حرف وصحبت شماست قصه ی غواصائی که تو ظاهر قضیه به خاک ختم شد ودر اصل با حال خوب به خدا

هی!اخیلیا اسم پاسدارو این روزا یدک میکشن فقط حال خوبیشون با حال خوبی شماها خیلی فرق داره

حال خوبیشون با چاپیدن وغارت وفساده!صدرحمت به مافیا!اون رئیس جمهور اسمشون رو گذاشته بود برادران قاچاقچی

این رئیس جمهور اسمشون رو گذاشته ابوذران فاسد شده ی زمان!

______________________________________________

کجائید ای سبک روحان عاشق

پرنده تر ز مرغان هوائی...

/ 0 نظر / 81 بازدید