میگی میاد؟!

دلم می خواد یه سفینه ی فضائی بیاد ومنوسوار کنه و ببره اعماق آسمون سیارک " 612B"پیاده کنه ...

میگی میاد؟!

_______________________________________

شازده کوچولو پرسید:
پس آدمها کجا هستند؟ در صحرا آدم احساس تنهایی میکند!
مار گفت:
با آدمها هم احساس تنهایی میکنی...!

/ 0 نظر / 9 بازدید