خرداد پر ازحادثه!

1-امروز دوم خرداده خرداد پر از خاطره وحادثه

یاددوم خرداد 76 همیشه سبز

2-امروز اولین امتحان نهائی امیده باورم نمیشه داره دیپلم میگیره! همه ی آرزوی من کامیابی وموفقیتشه،خرداد 76 هنوز متولد نشده بود!


3-همیشه دلم می خواست میشد تو کلاسای مهران دوستی شرکت می کردم ولی نشدودیگه هم نمی شه آخه امروز توی یه صبح بهاری دو خردادی رفت

روحش شاد!

شاید یه جای دیگه توی یه دنیای دیگه!

شاید...

 

/ 0 نظر / 65 بازدید