مثل شعر

خوبِ من

توبرام مثل شعر بودی

مثل شعر لطیف، مثل شعر شورانگیز،مثل شعر خواستنی

فقط شعر دیگه دوای درد من نبود

شعردیگه منو تسکین نمی داد، تسکین نمیده

کاش قرص بودی کاش مسکن بودی کاش مخدر بودی به جای شعر!

******

‏ارغوان، شاخه ی هم خون جدا مانده ی من

آسمان تو چه رنگ ست امروز ؟

آفتابی ست هوا ٬

یا گرفته ست هنوز ؟

"هوشنگ ابتهاج"

دیگه نیست که بپرسه

آسمان دلت امروز چه رنگ است؟؟


/ 0 نظر / 23 بازدید