کجا!؟

اینجا آسمان ابریست ، آنجا را نمیدانم

 اینجا دوسه روزیست زمستان آمده، آنجا را نمیدانم

اینجا فقط  رنگ است ، آنجا را نمیدانم

 اینجا دلی تنگ است ، آنجا را نمیدانم

 اینجا باد میوزد،  آنجا را نمیدانم

اینجا چشمی تراست ، آنجا رانمیدانم

اینجادیگرقاصدکها هم مرده اند، آنجارانمیدانم

***************

می بینی ازقرارمن برای همیشه میان غربت حروف سرگردان شده ام انگاری...

/ 14 نظر / 38 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد(کوه ریگ)

امروز چمدان دلواپسی هایم را در اتو بوس جا گذاشتم و رد شدم از سد افکارزنجیره وارم زندگی یعنی گذشتن و گذشتن

مهدی

اینجا آسمان صاف صاف است این جا زمستان به سر آمده است این جا آرام آرام است

**!!!..ف...!!!**

این جا همه چی در حال تغییره اپم ... خوشحالم کن

birooh

بی هیچ دلیل خاصی بندکفشهایت را که بستی زود تر برو..! برای آب ریختن پشت سرت کمی زیاد عجله دارم..!

mahdi_mk

همین جا! در همین نزدیکی ...

مرتضی فراهانی

همه جا اسمان همین رنگ است اینجا قلب ها مرده اند انجا هم .............

مریم راد

سلام آرزوی خوبم ... دلم گرفت نمیخوای آپ بشی ؟ روزگار غریبی است نازنینم ... هر جا که دلی میگیرد ... روزگار همدستی میکند برای انتحارش ... نمیدانم .... چرا اینقدر خودزنی دلها برایش جذاب است .........