درد دل با معبود***

 

 خدای خوبم 

    بگذار تا تنها بمانم 

تنها ان زمان است که وجودم ارامشی از شوق وصال می گیرد 

ان زمان است که برواز تا منزلگهت دیده ام را سر شار از اشکی زلال و پاک می کند 

و ان هنگام که جام مرگ را جرعه جرعه در کام وجودم بریزی و بار گناهان صعبم را صبو رانه از دوشم بر گیری 

ان هنگام که اشک هایم با جرعه وصال تو تطهیر می شود 

تنها ان هنگام است که ارامشی قلبی در وجود تنهای خود خواهم داشت

  

/ 1 نظر / 10 بازدید
آقا

موفق باشی هميشه .