23تا23

درست 4 سال پیش چنین روزی حوالی خیابان پاستور ملاقاتی کوتاه بین دو نفر صورت گرفت

حرفهائی زده شد وحرفهائی هم شنیده شد
در انتها یکی از آن دونفر خط قرمز خودش را ابطال انتخابات(انتصابات کودتائی)ودیگری خط قرمز خودش را حق مردم بیان کرد
امروز درست 4سال از آن روز گذشته وحالا او که خط قرمزش حق مردم بود، حق من وتو ودردش درد مردم ،درد من وتو،هیچ کس نمی داند پشت کدام دیوار بلند سیمانی با قلبی بیمار اماروحی آزاده اسیر است
حالا انتخاب با من وتوست وفردا روز انتخاب است بین بازهم مترسک خیمه شب بازی بودن یا سکوت وسکوت وسکوت...
/ 0 نظر / 12 بازدید