ماه معبود

عشق هم حتی، این روزها روزه بوده

قرآن خوانده

دعا کرده

اشک ریخته

مهربانی کرده وصبوری

چای نوشیده با خرما بعد ازغروبی بعداز ربنای شجریان 

عشق هم انگار حالش بهتر شده این روزها

_________________________________

معبودم تا عرفات راه بسیار است ولحظه هایم کوتاه

همین امشب همین جا میان همین دستهایت مرا به رسم عاشقی به آغوشت بکش وآتش  را بر من سرد کن، دریا کن...

________________________________

 

حرفهای زیادی دارم که شهامت گفتنش نبوده تا به امشب  وامشب شب شهامتست!

بک یا الله...

/ 0 نظر / 36 بازدید