....................................................... .

همین...

____________________________________________________

کلا درد دل کردن با آدمااز اون هنرائی بود که من هیچوقت یاد نگرفتم!

حالا باز بارون وآسمون شب وستاره هاش وگاهی هم خدا ودیوار اتاقم یه حرفی ...

/ 2 نظر / 39 بازدید
پريناز

سلام امیدوارم روزگارت خوب بگذرد پروردگار دانا آن قلب پاک را دوست همی دارد که کانون عشق و کانون صمیمیت است. پیامب اعظم (ص)