ديوانه

                             
  فراموشي بي امانم مي كند
  تا بدانم
  جورابهايي كه شب گذشته
  از پا در آورده ام
  كجايند

  به ياد نمي آورم نامم را!!

  همان نام ديوانه زيباست
  همان خوبست...
                                 
                     09.jpg
/ 5 نظر / 6 بازدید
تارا

نام ها قراردادند... نمی دانم چرا گاهی اينقدر مهم می شوند... مساله اينجاست که گاهی فراموشی دوای هر دردی است... نعمت بزرگی است... نمی فهمند... نمی خواهند بفهمند... خوشحالم که بهتری و می نويسی...تابعد...

فرح

اسم من نرگسه!يادته؟؟؟

مک

در شهر يکی را هوشيار نمی بينم هر یک بدتر دیگر شوریده و دیوانه سلام همان خوبست آرزو

آرزو

واسه نرگس جون عاقل من هميشه همون نسرين سر به هوای دیوونم فرح جونم.

فرهاد

زيبا بود / هم شعرت و هم اين اعجاز تصويری که انتخاب کردی / استعداد داری ها.....