سفری بی بازگشت

هیچ راهی نیست بجز آسمان.

از آسمان به همه جا می توان رفت.

از آسمان می توان تا بی نهایت سفر کرد.

ولی سفری بی بازگشت.

سفری همیشگی و جاودانی.!!!

چون عشق من همیشگی است..نمی توانم آن را روی زمین بدست آورم.

زیرا زمین همیشگی نیست.

چون زمان در زمین می گذرد.

برای همین من از جاده های آسمانی برای همیشه رفتم.

به امید دیدار شما در آسمان....

 

/ 0 نظر / 7 بازدید