بوی عیدی...

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

نه از  شکوفه و سبزه و گیاه
نه در روشنای ماه
نه از چرخش ماهی دریای آرام
نه در تیک تاک ساعت
نه از شمایل بلند آفتاب
نه در خنده های آب
از هیچ کسی سراغ بهار را نمیگیرم
عادت کرده ام که نوروز را از دور تماشا کنم
و خوشبختی و سبزه را
با نگاه گره بزنم.

"عباس معروفی"

 

بعد نگاشت

 

وحالا این همون سبزه ی سفره ی هفت سین ماست که 13روز پس از عیدسپرده شد به آب روون

 

عکس

 

امسال نوروز نه از یک پنجره ی نیمه باز که از همه ی روزنه های خانه مان تابید وبارید

 

انگار بهار اصرار عجیبی داشت برای آشتی کردن با من همیشه از هوای پائیزلبریز...

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید