دل دل

دستانم را به دامان شب آویخته ام

واستجابت دعائی را دل دل می کنم

که یا محالش می نامند یا رویا!

می خواهم از این همه راه فقط تورا بسرایم

فقط تو راکه هماره پناهم داده ای پشت نگاه بی  بدیلت خدایم...

***************************************

اون راهی راهه که تو روشنش کنی نه بنده تو ،روشنش کن برام

 باشه؟

/ 5 نظر / 32 بازدید
kapitan

زیبا بود به روزم...........

افشین

اگر به دیدارم آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور